Đặt lịch hẹn & Thống kê báo cáo

Video hướng dẫn

9.1. ĐẶT LỊCH HẸN

 • Trên thanh Menu nhấn nút “đặt lịch hẹn”
 • Nhìn bên trái có nút ” Tạo mới”
 • Điền thông tin: Dịch vụ, Khách hàng, nhân viên, ngày giờ lịch hẹn…
 • Thêm để đặt nhiều lịch khác
 • Nhấn “Ok” để đặt hẹn
 •  
Bước 9.1.1
 • Điền tên nhân viên đặt lịch
 • Tên kỹ thuật viên
 • Tên khách hàng
Bước 9.1.2
 • Tên khách hàng
 • Tên kỹ thuật viên
 • Ngày, giờ hẹn
 • Trạng thái: Đã đến, chưa đến, không đến
 • Biểu tượng nút sửa xóa lịch hẹn
 • Bạn có thể xem danh sách lịch hẹn “ONLINE” khi ấn vào nút online

9.2. THỐNG KÊ BÁO CÁO

9.2.1. Thống kê bán hàng

 • Cửa hàng: Là doanh thu toàn bộ cửa hàng
 • Nhân viên
 • Khách hàng
 • Nhân viên & Chi tiết
 • Khách hàng & Chi tiết

Ẩn hiện các hạng mục thống kê

Ngày bắt đầu và kết thúc thống kê

Nhấn nút thống kê để thống kê

Sau khi thống kê có dữ liệu bạn có thể xuất file Excel

Bước 9.2.1
Bước 9.2.1.1

9.2.2. Thống kê tồn kho

 • Cửa hàng: Là doanh thu toàn bộ cửa hàng
 • Sản phẩm
 • Cửa hàng & Sản phẩm
 • Nhóm sản phẩm

Ẩn hiện các hạng mục thống kê

Ngày bắt đầu và kết thúc thống kê

Nhấn nút thống kê để thống kê

Sau khi thống kê có dữ liệu bạn có thể xuất file Excel

Bước 9.2.2

9.2.3.Thống kê doanh số

 • Cửa hàng: Là doanh thu toàn bộ cửa hàng
 • Nhân viên
 • Dịch vụ
 • Sản phẩm

Ẩn hiện các hạng mục thống kê

Ngày bắt đầu và kết thúc thống kê

Nhấn nút thống kê để thống kê

Sau khi thống kê có dữ liệu bạn có thể xuất file Excel

Bước 9.2.3

9.2.4. Biểu đồ tổng hợp

Bước 9.2.4

9.2.5. Thống kê khách hàng quay lại

Bước 9.2.5
Chat ngay với chúng tôi
Xin chào! Salo có thể giúp gì cho bạn?
Gọi ngay cho chúng tôi