.salo.vn

CHẤM CÔNG BẰNG FACE ID

– Chấm công bằng nhận diện Khuôn Mặt

– Kết nối Camera bằng cổng USB hoặc Wifi

– Thời gian nhận diện 1-2 giây