.salo.vn

HÓA ĐƠN THANH TOÁN

– Người mua sản phẩm & dịch vụ.
– Nhân viên bán % hoa hồng
– Hình thức thanh toán tiền mặt…
– Tổng tiền, tiền giảm, tiền nợ.
– Kết nối với máy in khổ A4,K58…