.salo.vn

HÓA ĐƠN XUẤT NHẬP

– Nhà cung cấp SP & DV
– Nhập trả hàng, Nhập xuất kho.
– Số lượng, đơn giá, thành tiền
– Tiền đã thanh toán, tiền còn nợ…