.salo.vn

SMS MARKETING

– Hệ thống chủ động chăm sóc khách hàng
– Tự động nhắc lịch hẹn tới khách hàng
– Tự động nhắn tin chúc mừng sinh nhật.