.salo.vn

TÍNH TIỀN NHANH CHÓNG

– Thao tác tính tiền nhanh chóng, dễ dàng.
– Kiểm soát mọi doanh thu và tồn kho.
– Kết nối với máy in dễ dàng, thuận tiện.