.salo.vn

Hỗ trợ sử dụng

Quý khách hàng cần hỗ trợ sử dụng phần mềm, xin hãy tải 1 trong 2 ứng dụng sau để chúng tôi có thể hướng dẫn quý khách hàng tốt hơn.

1. Tải phần mềm TeamView

2. Tải phần mềm UtralView


Thông tin liên lạc

Kỹ thuật02463297678   Kinh doanh: 02463298678

Hotline 24/7098 3333 840 

Mail: hotro@salo.vn