.salo.vn

Tính năng nổi bật

SMS MARKETING

– Hệ thống chủ động chăm sóc khách hàng
– Tự động nhắc lịch hẹn tới khách hàng
– Tự động nhắn tin chúc mừng sinh nhật.

SMS Marketing

CHẤM CÔNG BẰNG FACE ID

– Chấm công bằng nhận diện Khuôn Mặt

– Kết nối Camera bằng cổng USB hoặc Wifi

– Thời gian nhận diện 1-2 giây

Chấm công bằng công nghệ Face ID

TÍNH TIỀN NHANH CHÓNG

– Thao tác tính tiền nhanh chóng, dễ dàng.
– Kiểm soát mọi doanh thu và tồn kho.
– Kết nối với máy in dễ dàng, thuận tiện.

QUẢN LÝ LỊCH HẸN

– Quản lý lịch hẹn với khách hàng.
– Tự động nhắc nhở theo thời gian.
– Đặt lịch hẹn Online qua App

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

– Quản lý thông tin khách hàng & lịch sử điều trị…
– Thông báo khi tới ngày sinh nhật khách hàng.
– Dễ dàng phân loại theo KH Spa, Salon, Nail…tiện lợi CSKH.
– Gắn kết KH trung thành, giúp nâng cao doanh số.
– Nạp tiền trả trước.
– Xử lý nợ

PHÂN QUYỀN USER MỚI

– Tạo user mới cho NV
– Phân quyền cho user mới

TỶ LỆ KHÁCH QUAY LẠI

– Tỷ lệ quay lại theo năm
– Tỷ lệ quay lại theo tháng.

BIỂU ĐỒ TỔNG HỢP

– Biểu đồ tổng khách hàng
– Biểu đồ tổng hóa đơn
– Biểu đồ tổng dịch vụ
– Biểu đồ dịch vụ nhiều nhất

THỐNG KÊ DOANH SỐ

– Thống kê doanh số cửa hàng
– Thống kê doanh số nhân viên
– Thống kê doanh số dịch vụ
– Thống kê doanh số sản phẩm

THỐNG KÊ TỒN KHO

– Thống kê tồn kho sản phẩm
– Thống kê tồn kho cửa hàng
– Thống kê cửa hàng & sản phẩm

THỐNG KÊ BÁN HÀNG

– Thống kê theo ngày
– Thống kê theo khách hàng
– Thống kê theo SP & DV
– Thông kê cửa hàng & NV

TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN

– Lương cơ bản
– Phụ cấp & hoa hồng
– Trừ nghỉ không lương
– Tổng thu nhập
– Giảm trừ gia cảnh…
– Thực lĩnh

HÓA ĐƠN ĐÁO HẠN

– Thống kê doanh thu trong ngày
– Tiền thu, chi trong ngày
— Tiền chi trong ngày
– Cân đối tiền thu & chi

HÓA ĐƠN THU CHI

– Quản lý tiền thu
– Quản lý tiền chi
– Quản lý nhiên viên đã thu & chi

HÓA ĐƠN XUẤT NHẬP

– Nhà cung cấp SP & DV
– Nhập trả hàng, Nhập xuất kho.
– Số lượng, đơn giá, thành tiền
– Tiền đã thanh toán, tiền còn nợ…

HÓA ĐƠN THANH TOÁN

– Người mua sản phẩm & dịch vụ.
– Nhân viên bán % hoa hồng
– Hình thức thanh toán tiền mặt…
– Tổng tiền, tiền giảm, tiền nợ.
– Kết nối với máy in khổ A4,K58…

QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP

– Danh sách nhà cung cấp
– Xây dựng tiêu chí đánh giá NCC
– Đánh giá và lựa chọn NCC hợp lý

QUẢN LÝ DỊCH VỤ

– Quản lý theo tên dịch vụ
– Quản lý theo gói dịch vụ
– Quản lý theo nhóm dịch vụ
– Quản lý thẻ dịch vụ
– Quản lý thẻ trả trước

PHÂN HẠNG KHÁCH HÀNG

– Phân hạng theo số tiền sử dụng.
– Giảm % tiền SP &DV theo hạng.

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

– Điều phối NV hiệu quả.
– Chấm công & tính lương NV

QUẢN LÝ SẢN PHẨM

– Quản lý sản phẩm
– Quản lý nhóm sản phẩm
– Quản lý giá nhập giá bán

CÔNG NGHỆ CLOUD

– Dữ liệu đồng bộ qua internet.
– Quản lý qua Phone, Ipad, PC

QUẢN LÝ CHI NHÁNH

– Quản lý chuỗi Spa, Salon, Nail.
– Điều phối, phân công công việc.
– Tiện lợi, nhanh, giảm chi phí.