PHẦN I. NGUYÊN TẮC CHUNG

  1. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ

1.1 Tên và địa chỉ trụ sở của công ty

Tên: Công ty cổ phần công nghệ SALO
Địa chỉ trụ sở: 3E Ngách 72/19 đường Tựu Liệt, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Văn phòng: tầng 2 Số 11 Ngõ 30 Trần Quý Kiên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

1.2 Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử:

Hotline: 0983333840
Hỗ trợ: hotro@salo.vn hoặc phanmemquanlysalo@gmail.com

2. ĐỊNH NGHĨA

“Dịch vụ” – Dịch vụ cung cấp Phần mềm quản lý Spa, thẩm mỹ viện, Salon… chạy dưới tên miền www.salo.vn và trên ứng dụng Salo

“Ứng dụng Salo” – Ứng dụng Salo trên hệ điều hành iOS và Android phiên bản chính thức được tải trực tiếp từ trình duyệt Safari, Chrome, Firefox…

“Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ www.salo.vn

“Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website

“Chủ tài khoản” – Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản quản trị; hoặc người truy cập tài khoản cửa hàng bằng tài khoản quản trị.

“Cửa hàng” – Tài khoản cửa hàng do Người dùng Salo đặt có dạng salonabc.salo.vn, trong đó phần “salonabc” do Chủ tài khoản tự đặt.

“Tài khoản quản trị” – Tài khoản quản trị được tạo ra đầu tiên khi chủ tài khoản đăng ký cửa hàng Người dùng Salo trên Website Salo/Ứng dụng Salo

“Người dùng Salo” – Là Người đăng kí, tạo tài khoản, sử dụng các phần mềm của Salo trên Website Salo/Ứng dụng Salo và được Salo chấp nhận sự đăng ký đó như: Chủ tài khoản hoặc các nhân viên của cửa hàng được chủ tài khoản cấp cho tài khoản truy cập vào cửa hàng; những người truy cập, tìm hiểu thông tin trên website www.salo.vn

“Salo” – Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Salo

“Bên thứ ba” – Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng của Người dùng Salo hoặc của Salo

“Dữ liệu cửa hàng” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên cửa hàng được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập.

“Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên Salo

3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm của Salo, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của Salo dưới tên miền chính thức là www.salo.vn và ứng dụng Salo trên hệ điều hành Android và iOS. Salo sẽ duy trì trang thông tin điện tử www.salo.vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho các Người dùng Salo nhưng không giới hạn là các cá nhân hay tổ chức sử dụng.

Salo có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dùng Salo có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website Salo/Ứng dụng Salo. Nếu Người dùng Salo tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng Salo chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng Salo đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng Salo, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của Salo.

4. ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Việc Người dùng Salo lựa chọn sử dụng các Website Salo/Ứng dụng Salo đồng nghĩa với việc Người dùng Salo chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website Salo/Ứng dụng Salo. Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của Salo, Người dùng Salo phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của Salo thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Người dùng Salo tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.

Người dùng Salo phải tuân thủ các điều khoản của Apple và Google cũng như bên thứ 3 khác về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

5. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Salo cung cấp phần mềm ứng dụng với các tính năng hỗ trợ quản lý Spa – thẩm mỹ viện, Salon cho Người dùng Salo, vì vậy Salo không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kì nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng Salo như: Khách hàng của Người dùng Salo, hàng hóa, chất lượng hàng hóa mà Người dùng Salo đang kinh doanh…cũng như Salo không chịu trách nhiệm đối với các khiếu kiện nào từ Người dùng Salo hoặc Bên thứ ba phản ánh về nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng Salo.

Người dùng Salo phải nhận thức và phải chấp nhận rằng Người dùng Salo có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ của Salo vào công việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khuôn khổ cho phép của pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Người dùng Salo không được sử dụng dịch vụ của Salo để thực hiện các hành động có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của của Salo, cộng đồng hay quyền lợi của bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, ví dụ như: Tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và hoặc gửi các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh….

Salo có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập ứng dụng của Người dùng Salo vào hệ thống dịch vụ của Salo khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng Salo có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về Salo phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của Người dùng Salo hoặc bất kì hoạt động nào của Người dùng Salo khi sử dụng Website Salo/Ứng dụng Salo mà Salo nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của Salo, quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi đó, để tiếp tục sử dụng ứng dụng, Salo có quyền yêu cầu Người dùng Salo cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Salo có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Salo cũng như cộng đồng.

6. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

Salo có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng Salo trong các trường hợp sau:

6.1) Người dùng Salo sử dụng phần mềm Website Salo/ Ứng dụng Salo vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.

6.2) Người dùng Salo gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

6.3) Người dùng Salo lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.

6.4) Người dùng Salo sử dụng website để phá hoại một website khác.

6.5) Người dùng Salo sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

6.6) Người dùng Salo sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến Người dùng Salo khác của Salo.vn.

6.7) Người dùng Salo bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của Salo. Trường hợp bị tấn công Salo sẽ tạm ngừng website của Người dùng Salo trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố.

6.8) Người dùng Salo có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.

6.9) Người dùng Salo không thanh toán các chi phí đúng hạn.

6.10) Người dùng Salo có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Salo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6.11) Trường hợp nêu tại Mục 5 của bản Điều khoản sử dụng này về Sử dụng Hợp pháp.

6.12) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

7. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG VÀ KHU VỰC RIÊNG

7.1) Sử dụng khu vực chung:

Người dùng Salo hiểu và chấp nhận rằng có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website Salo/Ứng dụng Salo theo quyết định và xem xét duy nhất của Salo, mọi yêu cầu của Người dùng Salo về sử dụng Khu vực chung trên Website Salo/Ứng dụng Salo cho mục đích riêng của Người dùng Salo có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ đã thông báo ban đầu.

7.2) Sử dụng khu vực riêng

Người dùng Salo có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. Salo không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Người dùng Salo tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí.

7.3) Truy cập khu vực riêng

Người dùng Salo hiểu và chấp nhận rằng Salo có quyền truy cập khu vực riêng của Người dùng Salo khi ở một trong các trường hợp sau:

7.3.1 Được Người dùng Salo đồng ý
7.3.2 Người dùng Salo yêu cầu nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố
7.3.3 Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước, Tòa án… theo quy định của pháp luật
7.3.4 Trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.
7.3.5 Người dùng Salo hiểu và chấp nhận rằng Người dùng Salo không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của Salo, khu vực riêng của Người dùng Salo khác, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website, ứng dụng.

8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website Salo/Ứng dụng Salo thuộc bản quyền của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Salo.

Do đó, tất cả nội dung tại Website www.salo.vn, tại Ứng dụng Salo đều thuộc sở hữu của Salo. Salo cho phép Người dùng Salo xem, tải về và in những nội dung sau:

8.1 Nội dung đã được Salo công khai trên Website
8.2 Nội dung các thông tin thuộc sở hữu của chính Người dùng Salo
8.3 Khi sử dụng các thông tin tại Website Salo/Ứng dụng Salo, Người dùng Salo cần trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định, chỉ sử dụng vào các mục đích phi lợi nhuận.

Ngoại trừ việc cho phép như trên, Người dùng Salo không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website Salo/Ứng dụng Salo mà không có sự cho phép trước đó bằng văn bản của Salo. Người dùng Salo có thể liên hệ địa chỉ: hotro@salo.vn để được hỗ trợ khi có nhu cầu sử dụng các Nội dung trên. Trong trường hợp được chấp thuận bởi Salo, Người dùng Salo phải bảo đảm là việc Người dùng Salo sử dụng thông tin có được từ Website Salo/Ứng dụng Salo của Người dùng Salo không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ www.salo.vn hoặc nguồn từ Ứng dụng của Salo.

9. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG SALO

Quý khách vui lòng xem tại Link chính sách bảo mật SALO…

10. DỊCH VỤ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Website Salo/Ứng dụng Salo đã/đang và sẽ không ngừng mở rộng tính ưu việt của ứng dụng, không loại trừ việc liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba (các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển, Facebook, Google, các nhà mạng việt nam…)

Khi Người dùng Salo sử dụng các dịch vụ liên kết với Bên thứ ba được tích hợp trên hệ thống phần mềm như dịch vụ SMS Marketing… có nghĩa là Người dùng Salo đã hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung, riêng áp dụng cho từng dịch vụ.

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Người dùng Salo hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. Website Salo/Ứng dụng Salo chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Người dùng Salo đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Người dùng Salo được khuyến khích tham khảo thêm các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

11. XỬ LÝ SỰ CỐ

Người dùng Salo có trách nhiệm thông báo ngay Salo khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Salo để Salo có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người dùng Salo. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng Salo có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người dùng Salo hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Salo luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Salo sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người dùng Salo.

12. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, Salo không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng Salo trên phần mềm, website, ứng dụng của người dùng Salo. Đồng thời, Salo không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng Salo và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Salo sau khi Salo đã bàn giao cho Người dùng Salo.

Salo chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website Salo/Ứng dụng Salo; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng Salo hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng Salo vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Salo.

Như một điều kiện khi sử dụng Website, Ứng dụng này, Người dùng Salo đồng ý rằng Salo, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của Salo sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website Salo/Ứng dụng Salo hay sử dụng các Dịch vụ khác của Salo.

Salo cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba có liên kết với Website Salo/Ứng dụng Salo. Ngoài ra, Người dùng Salo cũng hiểu rằng, Salo không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Người dùng Salo có sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba. Salo khuyến nghị Người dùng Salo nên tìm hiểu đối tác thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. Salo không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Người dùng Salo sau khi sử dụng dịch vụ.

13. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Website Salo/Ứng dụng Salo và các tính năng đi kèm của Ứng dụng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. Salo sẽ không bảo đảm rằng Ứng dụng của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, Salo và các nhân viên của Salo sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Website và Dịch vụ của Salo luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. Salo cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

14. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Người dùng Salo có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang Hướng dẫn sử dụng của Salo. Tuy nhiên, Salo có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng Salo bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được Salo gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Người dùng Salo đăng ký tài khoản thành công. Hoặc xem video trên kênh Youtube của Salo.

15. GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

16.1) Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng Salo vui lòng nào gửi về Salo theo các phương thức sau:

Gửi email tới địa chỉ: hotro@salo.vn
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: 0983333840
Hoặc liên hệ trực tiếp: Công ty cổ phần công nghệ Salo
Văn Phòng: Tầng 2, Số 11 Ngõ 30 Trần Quý kiên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trụ sở chính: Số 3E, ngách 72/19 đường Tựu Liệt, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Salo sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng Salo, trường hợp cần thiết, Salo có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Salo sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Salo trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

15.2) Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và Salo, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.

Mọi Người dùng Salo cam kết tuân thủ tất cả các nội dung của Điều khoản sử dụng dịch vụ Salo.

Mọi thắc mắc liên quan đến các nội dung trên, xin vui lòng liên hệ:

II. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SALO

  • Địa chỉ: Tầng 2, Số 11 Ngõ 30 Trần Quý kiên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Hotline: 0983333840
  • Email: hotro@salo.vn
Chat ngay với chúng tôi
Xin chào! Salo có thể giúp gì cho bạn?
Gọi ngay cho chúng tôi