Chấm công & Tính lương nhân viên

Video hướng dẫn

8.1. CHẤM CÔNG NHÂN VIÊN

Trên thanh Menu tìm nút Quản lý => Chấm công

  • Hôm nay ( Hệ thống tự động cập nhật ngày giờ hiện tại theo máy tính)
  • Nhân viên: Bạn nhập tên hoặc mã nhân viên muốn ghi nhận chấm công
  • Cửa hàng: Chi nhánh là nhân viên làm việc
  • Giờ đến, giờ về (
Bước 8.1.1
Bước 8.1.2

8.2. TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN

Trên thanh Menu tìm nút Quản lý => Tính lương nhân viên

Bước 8.2.1
  • Nhìn góc phải có nút ” Tạo mới tính lương” màu xanh lá click vào.
  • Thêm nhân viên ( là gõ từng nhân viên để tính lương riêng)
  • Thêm nhân viên và tính lương: Là thêm tất cả nhân viên để tính lương
  • Xuất dữ liệu: Sau khi tính lương xong bạn có thể xuất file excel để lấy dữ liệu
  • Nhìn các cột để biết được lương nhân viên

GIẢI THÍCH CÁC CỘT TRONG BẢNG LƯƠNG

Bước 8.2.2
Chat ngay với chúng tôi
Xin chào! Salo có thể giúp gì cho bạn?
Gọi ngay cho chúng tôi