Tạo hóa đơn xuất nhập, hóa đơn thu chi

Video hướng dẫn

BƯỚC 7.1 TẠO HÓA ĐƠN XUẤT NHẬP

Trên thanh Menu tìm nút Quản lý ==> Hóa đơn xuất nhập

 1. Loại hóa đơn: Nhập kho. Là nhập kho nội bộ để kiểm soát số lượng và tiền chi ra nhưng không cần kiểm soát nhà cung cấp.
 2. Ngày hóa đơn
 3. Nhân viên, Cửa hàng, Nhà cung cấp
 4. Hình thức thanh toán
 5. Chiết khấu: Theo % hoặc theo tiền
 6. Tải file mẫu, Đọc file
 7. Thêm chi tiết
 8. Thêm tất cả sản phẩm
 9. Gõ tên hoặc mã sản phẩm muốn nhập kho, nhập hàng
 10. Lưu lại để hoàn tất việc tạo hóa đơn Nhập Kho
Bước 7.1.1
 • Hóa đơn nhập hàng là hóa đơn nhập từ nhà cung cấp nào đó mà bạn muốn kiểm soát chất lượng và số lượng hàng hóa sau này (Lưu ý cần Thiết lập đăng ký Nhà cung cấp trước)
 • Cách thức nhập hàng tương tự nhập kho

Hóa đơn xuất kho sử dụng cho việc bạn xuất hàng theo lô cho Đại lý hoặc xuất vật tư tiêu hao khi sử dụng dịch vụ

Là hóa đơn bạn trả lại hàng cho đại lý

Bước 7.1.3 , Bước 7.1.4, Bước 7.1.5

BƯỚC 7.2. TẠO HÓA ĐƠN THU CHI

Trên thanh Menu tìm nút Quản lý => Hóa đơn thu chi

 • Ngày hóa đơn
 • Cửa hàng
 • Tiền chi: Gõ số tiền đã chi
 • Hình thức thanh toán: Tiền mặt, chuyển khoản….
 • Ghi chú: Điền nội dung thanh toán cho hạng mục gì
 • In ấn
 • Lưu lại để hoàn tất việc tạo hóa đơn
Bước 7.2

Tương tự hóa đơn chi. Bạn hãy điền vào cột cần thiết

 • Ngày hóa đơn
 • Cửa hàng
 • Tiền Thu: Số tiền đã thu
 • Hình thức thanh toán: Tiền mặt, chuyển khoản….
 • Ghi chú: Điền nội dung thu là gì
 • In ấn
 • Lưu lại để hoàn tất
Bước 7.3
Chat ngay với chúng tôi
Xin chào! Salo có thể giúp gì cho bạn?
Gọi ngay cho chúng tôi