Thiết lập thông tin chung

Các bước chi tiết:

Trên thanh Menu tìm nút Thiết Lập thông tin chung và click vào từng hạng mục để cài đặt thông tin.

Tìm nút Thông tin chung. 

 • Cách tính điểm:
  – Theo hóa đơn chịu thuế hoặc không chịu thuế.
  – Tiền = bao nhiêu điểm
 • Cách sử dụng điểm:
  – Quy đổi điểm
  – Có hiệu lực trong bao lâu
Bước 2.1
Bước 2.2
 • Giảm trừ bản thân
 • Giảm trừ gia cảnh
 • Bảo hiểm
  Nếu bạn không đóng bảo hiểm cho nhân viên hãy bỏ qua 3 mục trên
 • Ngày tính lương
 • Ngày trả lương
 • Phụ cấp ( Có thể điền cụ thể trong từng nhân viên sau)
 • Ngoại tệ
 • Nạp tiền Thẻ trả trước Khách hàng
 • Chọn kiểu giấy in hóa đơn
 • Chọn ngôn ngữ
 • Ẩn hiện các thông tin cần thiết trên hóa đơn ( Check xanh là sử dụng, bỏ trống là không sử dụng)
Bước 2.3
Bước 2.4
 • Ẩn hiện các thông tin cần thiết trên hóa đơn ( Check xanh là sử dụng, bỏ trống là không sử dụng)
Bước 2.5
Chat ngay với chúng tôi
Xin chào! Salo có thể giúp gì cho bạn?
Gọi ngay cho chúng tôi