ỨNG LƯƠNG NHÂN VIÊN

Nhấn Thiết lập ==> Đăng ký nhân viên => Ứng lương ==> Tạo mới ứng lương (theo các bước bên dưới)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nhân viên ở trên là nhân viên tạo ứng lương

Chuyển đổi nội dung
Chuyển đổi nội dung
Chuyển đổi nội dung

Bên dưới là nhân viên được ứng lương

Ứng lương nhân viên
Chat ngay với chúng tôi
Xin chào! Salo có thể giúp gì cho bạn?
Gọi ngay cho chúng tôi