Đăng ký Phân loại khách hàng, Hạng khách hàng, Khách hàng, Nhà cung cấp

Video hướng dẫn

CÁC BƯỚC CHI TIẾT:

BƯỚC 5.1. ĐĂNG KÝ PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG

Nhấn Thiết lập ==> Đăng ký phân loại khách hàng ==> Thêm loại khách hàng. Điền Tên loại khách hàng (Lưu ý: Những dòng đánh dấu (*) là bắt buộc. Tương tự ảnh đính kèm)

Bước 5.1

BƯỚC 5.2. ĐĂNG KÝ HẠNG KHÁCH HÀNG

Nhấn Thiết lập ==> Đăng ký hạng khách hàng ==> Thêm hạng khách hàng. Điền Tên hạng khách hàng (Lưu ý: Những dòng đánh dấu (*) là bắt buộc. Tương tự ảnh đính kèm)

  • Khi khách hàng sử dụng đến >= điều kiện ở trên sẽ được
Bước 5.2

BƯỚC 5.3. ĐĂNG KÝ KHÁCH HÀNG

Nhấn Thiết lập ==> Đăng ký khách hàng ==> Thêm khách hàng. Điền Tên khách hàng (Lưu ý: Những dòng đánh dấu (*) là bắt buộc. Tương tự ảnh đính kèm)

Trong trường hợp bạn có nhiều dịch vụ khách hàng bạn nên phân loại khách hàng theo các nhóm khác nhau để tiện theo dõi

Mã khách hàng được sinh tự động trên phần mềm salo. Bạn không cần thay đổi. ( Nếu bạn cần nhập mã cũ hãy điền vào tên khách hàng)

Nếu bạn có dịch vụ thẩm mỹ phẫu thuật nên điền nhóm máu của khách hàng để tiện theo dõi nếu gặp sự cố.

  • Tổng tiền
  • Đã thanh toán
  • Tiền nợ
  • Các mục này phần mềm tự động tính toán trên thu ngân. Bạn sẽ không chỉnh sửa ở đây.

Mã vạch được sử dụng trong trường hợp bạn muốn có thẻ thành viên cứng giao cho khách hàng

 

Ngày đến cuối cùng

Chuyển đổi nội dung
Chuyển đổi nội dung
Chuyển đổi nội dung

  • Có thể thiết lập khi đủ điều kiện
  • Hoặc Xét thủ công: Giảm giá sản phẩm, giảm giá dịch vụ

 

 

Bước 5.3

BƯỚC 5.4. ĐĂNG KÝ NHÀ CUNG CẤP

Nhấn Thiết lập ==> Đăng ký nhà cung cấp ==> Thêm nhà cung cấp. Điền Tên nhà cung cấp và các thông tin khác (Lưu ý: Những dòng đánh dấu (*) là bắt buộc. Tương tự ảnh đính kèm)

Bước 5.4
Chat ngay với chúng tôi
Xin chào! Salo có thể giúp gì cho bạn?
Gọi ngay cho chúng tôi